Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Α' Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
ΕΘ101 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ 5 7.5  
ΕΘ102 ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΜΓΥ 5 7.5  
ΕΘ103 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΓΥ 3 4.5  
ΕΘ104 ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ι ΜΕ 3 1.5  
ΕΘ105 ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΜΓΥ 3 4.5  
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
ΕΘ901 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ 3 4.5  
ΕΘ902 ΑΓΓΛΙΚΑ – ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 3 4.5  
Β' Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
ΕΘ201 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Ι ΜΕΥ 4 6  
ΕΘ202 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΜΓΥ 3 4.5  
ΕΘ203 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕΥ 4 6  
ΕΘ204 Η ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕΥ 3 4.5  
ΕΘ205 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΓΥ 3 4.5  
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
ΕΘ904 ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΓΥ 3 4.5  
ΕΘ905 ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΜΓΥ 3 4.5  
Γ' Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
ΕΘ301 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΙΙ ΜΕΥ 4 4.5  
ΕΘ302 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΜΓΥ 2 3  
ΕΘ303 ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ ΜΓΥ 3 3.5  
ΕΘ304 ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΙ ΜΕ 15 6.5  
ΕΘ305 ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕΥ 3 3.5  
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
ΕΘ901 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ 3 4.5  
ΕΘ903 ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΜΓΥ 3 4.5  
Δ' Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
ΕΘ401 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΜΕ ΝΕΥΡΟΜΥΙΚΕΣΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΜΕ 4 6  
ΕΘ402 ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕΥ 4 6  
ΕΘ403 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΖΩΗΣ-ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ-ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΜΕ 5 7.5  
ΕΘ404 Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕΥ 4 6  
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
ΕΘ905 ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΜΓΥ 3 4.5  
ΕΘ908 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΓΥ 3 4.5  
Ε' Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
ΕΘ501 ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΙΙ ΜΕ 30 15.5  
ΕΘ502 ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ 4 5.5  
ΕΘ503 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕΥ 3 4.5  
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
ΕΘ910 ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΓΥ 3 4.5  
ΣΤ' Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
ΕΘ601 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΝΕΥΡΟΜΥΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΜΕ 4 5.5  
ΕΘ602 ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ 4 5.5  
ΕΘ603 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕΥ 3 4.5  
ΕΘ604 ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΕ 3 4.5  
ΕΘ605 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΜΕ 4 5.5  
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
ΕΘ906 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΜΓΥ 3 4.5  
ΕΘ907 Πτυχιακή εργασία 9  
ΕΘ908 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΓΥ 3 4.5  
Ζ' Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
ΕΘ701 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕΥ 4 6  
ΕΘ702 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΜΕ 3 4.5  
ΕΘ703 Η ΤΕΧΝΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕΥ 4 6  
ΕΘ704 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΜΕ 3 4.5  
ΕΘ705 ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕΥ 3 4.5  
ΕΘ909 ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΓΥ 3 4.5  
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
ΕΘ910 ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΓΥ 3 4.5  
H' Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
ΕΘ801 ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ IV ΜΕ 30 15.5  
ΕΘ802 ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕΥ 4 5.5  
ΕΘ803 ΟΔΗΓΗΣΗ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ-ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕΥ 3 4.5  
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
ΕΘ904 ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΓΥ 3 4.5  
ΕΘ908 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΓΥ 3 4.5