Διεθνείς Συνεργασίες

ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Οι φοιτητές πρέπει να πραγματοποιήσουν τη δραστηριότητα κινητικότητας σε μία χώρα που συμμετέχει στο πρόγραμμα, αλλά διαφέρει από τη χώρα του φορέα αποστολής και τη χώρα διαμονής τους.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Τα μέλη του προσωπικού του Ιδρύματος τα οποία μετακινούνται για διδασκαλία (teaching mobility) μπορούν να μετακινηθούν μόνο σε Πανεπιστήμια με τα οποία υπάρχει δι-ιδρυματική συμφωνία και δεν έχει συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός μετακινούμενων ανά ακαδημαϊκό έτος. Παρακάτω υπάρχει σχετικός κατάλογος.

Τα μέλη του προσωπικού του Ιδρύματος τα οποία μετακινούνται για επιμόρφωση (training mobility) μπορούν να μετακινηθούν σε οποιοδήποτε Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο διαθέτει Χάρτη Erasmus (και προτίθεται να τους δεχθεί).

Υπεύθυνη διμερών (δι-ιδρυματικών) συμφωνιών

κα. Ντούμα Γεωργία, international@uniwa.gr
Τηλ.: 210 538 5132