ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ-ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ

Αντιστοιχίες μαθημάτων παλαιού ΠΣ του ΤΕΙ με το νέο του ΠΑΔΑ

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΕΙ ΠΜ ΠΑ.Δ.Α. ΕΞ ΠΜ
Βασικές Αρχές (Θ+Ε) 6 Εισαγωγή στην Ε/Θ (Θ+ΑΠ) και Κλινική Άσκηση Ι (Ε) Α’ 7,5+1,5
Βασικές Αρχές (Θ)   Εισαγωγή στην Ε/Θ (Θ+ΑΠ) Α’  
Βασικές Αρχές (Ε)   Κλινική Άσκηση Ι (Ε) Α’  
Η Δραστηριότητα στην Ε/Θ (Θ+Ε) 4 Εργοθεραπευτική Πρακτική Βασισμένη σε Τεκμήρια (Θ+ΑΠ) Z’ 4,5
Βασικά Στοιχεία Φυσιολογίας και Νευροφυσιολογίας (Θ) 6 Ανατομία (Θ+ΑΠ) Α’ *
Ανατομία (Θ+Ε) 7 Ανατομία (Θ+ΑΠ) Α’ 7,5
Εισαγωγή στην Ψυχολογία (Θ) 4 Εισαγωγή στην Ψυχολογία (Θ) Α’ 4,5
Α΄ Βοήθειες (Θ+Ε) 3 Πρώτες Βοήθειες (Θ+ΑΠ)   4,5
ΣΥΝΟΛΟ 30
 
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΕΙ ΠΜ ΠΑ.Δ.Α. ΕΞ ΠΜ
Παθολογία (Θ) 6 Παθολογία (Θ) Γ’ 3
Ανάπτυξη και Ε/Θ (Θ) 4 Ε/Θ σε Παιδιά και Εφήβους με Αναπτυξιακές Διαταραχές (Θ+ΑΠ) ΣΤ’ *
Ε/Θ και Οργανικά Νοσήματα (Θ) 5 Κλινική Άσκηση ΙΙ (Ε) Γ’ 6,5
Ε/Θ Ανάλυση της Ανθρώπινης Κίνησης Ι (Θ+Ε) 5 Ε/Θ Ανάλυση της Ανθρώπινης Κίνησης Ι (Θ+ΑΠ) Β’ 6
Μοντέλα και Πλαίσια Αναφοράς στην Ε/Θ (Θ) 4 Μοντέλα και Πλαίσια Αναφοράς στην Ε/Θ (Θ) Ζ’ 4,5
Δημιουργικότητα και Ε/Θ (Θ+Ε) 6 Δημιουργικότητα και Ε/Θ (Θ+ΑΠ) ΣΤ’ 4,5
ΣΥΝΟΛΟ 24,5
 
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΕΙ ΠΜ ΠΑ.Δ.Α. ΕΞ ΠΜ
Τέχνη και Ε/Θ (Θ+Ε) 6 Η Τέχνη στην Ε/Θ (Θ+ΑΠ) Ζ’ 6
Στατιστική (Θ+Ε) 4 Βιοστατιστική (Θ) Β’ + Η’ 4,5
Ε/Θ Ανάλυση της Ανθρώπινης Κίνησης ΙΙ (Θ+Ε) 4 Ε/Θ Ανάλυση της Ανθρώπινης Κίνησης ΙΙ (Θ+ΑΠ) Γ’ 4,5
Ψυχοπαθολογία Παιδιών & Ενηλίκων (Θ) 4 Ψυχιατρική (Θ) – Παιδοψυχιατρική (Θ) Β’ +Δ’ 4,5+4,5
Μεθοδολογία Έρευνας στην Ε/Θ (Θ+Ε) 6 Μεθοδολογία Έρευνας στην Ε/Θ (Θ+ΑΠ) Β’ 6
Νευρολογία (Θ) 6 Νευρολογία (Θ) Γ’ 3,5
ΣΥΝΟΛΟ 33,5
 
Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΕΙ ΠΜ ΠΑ.Δ.Α. ΕΞ ΠΜ
Ψυχοκοινωνική Ε/Θ (Θ+Ε) 5 Ψυχοκοινωνική Ε/Θ (Θ+ΑΠ) Ε’ 5,5
Ε/Θ σε Ενήλικες με Νευρομυϊκές Διαταραχές (Θ+Ε) 6 Ε/Θ σε Ενήλικες με Νευρομυϊκές Διαταραχές (Θ+ΑΠ) Δ’ 6
Δεξιότητες Επικοινωνίας και Προσέγγισης Ατόμων με Δυσλειτουργία-ΕΘ (Θ+Ε) 4 Δεξιότητες Επικοινωνίας και Προσέγγισης Ατόμων με Δυσλειτουργία-ΕΘ (Θ+ΑΠ) Δ’ 6
Επαγγελματική Αποκατάσταση & Ε/Θ (Θ+Ε) 4 Ψυχοκοινωνική Ε/Θ (Θ+ΑΠ) Ε’ *
Ε/Θ σε Παιδιά & Εφήβους με Νευρομυϊκές Διαταραχές (Θ+Ε) 6 Ε/Θ σε Παιδιά & Εφήβους με Νευρομυϊκές Διαταραχές (Θ+ΑΠ) ΣΤ’ 5,5
Νάρθηκες και Βοηθητικά Μηχανήματα (Θ+Ε) 5 Νάρθηκες και Βοηθητικά Μηχανήματα (Θ+ΑΠ) ΣΤ’ 4,5
ΣΥΝΟΛΟ 27,5
 
Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΕΙ ΠΜ ΠΑ.Δ.Α. ΕΞ ΠΜ
Κλινική Άσκηση Ι (Θ+Ε) 15 Κλινική Άσκηση ΙΙΙ (Ε) E’ 15,5
Ε/Θ σε Παιδιά και Εφήβους με Αναπτυξιακές Διαταραχές (Θ+Ε) 4 Ε/Θ σε Παιδιά και Εφήβους με Αναπτυξιακές Διαταραχές (Θ+ΑΠ) ΣΤ’ 5,5
Ορθοπαιδική (Θ) 4 Ορθοπαιδική (Θ) ΣΤ’ 4,5
Ε/Θ σε Ηλικιωμένους (Θ) 4 Ε/Θ σε Ηλικιωμένους (Θ) Ζ’ 4,5
Ξένη γλώσσα – Ορολογία (Θ) 3 Αγγλικά – Ορολογία Ε/Θ (Θ) Α’ 4,5
ΣΥΝΟΛΟ 34,5
 
ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΕΙ ΠΜ ΠΑ.Δ.Α. ΕΞ ΠΜ
Κλινική Άσκηση ΙΙ (Θ+Ε) 15 Κλινική Άσκηση II (Ε) Γ’ 6,5
Ειδικές Θεραπευτικές Τεχνικές στην Ε/Θ (Θ) 4 Ειδικές Θεραπευτικές Τεχνικές στην Ε/Θ (Θ+ΑΠ) ΣΤ’ 5,5
Δεοντολογία στην Ε/Θ (Θ) 4 Ηθική και Δεοντολογία στην Υγεία (Θ) Ε’ 4,5
Επιστήμη Έργου (Θ) 4 Επιστήμη Έργου (Θ) Γ’ 3,5
Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Εργοθεραπείας (Θ) 3 Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Εργοθεραπείας (Θ) Ε’ 4,5
ΣΥΝΟΛΟ 24,5
 
Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΕΙ ΠΜ ΠΑ.Δ.Α. ΕΞ ΠΜ
Αξιολογητικά μέσα στην Ε/Θ (Θ) 5 Η Αξιολόγηση στην Ε/Θ (Θ+ΑΠ) Δ’ 6
Η Κλινική Συλλογιστική στην Ε/Θ (Θ) 3 Η Συλλογιστική στην Ε/Θ (Θ+ΑΠ) Β’ 4,5
ΔΚΖ – Βοηθήματα – Εργονομία (Θ+Ε) 6 ΔΚΖ – Βοηθήματα – Εργονομία (Θ+ΑΠ) Δ’ 7,5
Ομάδες στην Ε/Θ (Θ+Ε) 4 Ομάδες στην Ε/Θ (Θ+ΑΠ) Η’ 5,5
Υποστηρικτική Τεχνολογία στην Ε/Θ (Θ+Ε) 9 Υποστηρικτική Τεχνολογία στην Ε/Θ (Θ+ΑΠ) Ζ’ 6
Δομές και Συστήματα Υγείας (Θ) 3 Δομές και Συστήματα Υγείας (Θ) Γ’ 4,5
Κοινωνιολογία (Θ) 3 Κοινωνιολογία (Θ) Α’ + Γ’ 4,5
Η Ε/Θ σε Πολυπολιτισμικό Περιβάλλον (Θ) 3 Ε/Θ σε Πολυπολιτισμικό Περιβάλλον (Θ) Δ’ + ΣΤ’ + Η’ 4,5
ΣΥΝΟΛΟ 43
 
Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΕΙ ΠΜ ΠΑ.Δ.Α. ΕΞ ΠΜ
Πτυχιακή 20 Πτυχιακή ΣΤ’ 9
Πρακτική Άσκηση 10 Δεν αντιστοιχείται    
         
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΜ ΤΕΙ 240 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΜ ΠΑΔΑ 240

*Ενσωματώνεται σε άλλο μάθημα

Αντιστοιχίες Βαθμολογιών

Στα μεικτά μαθήματα του προγράμματος ΤΕΙ που αντιστοιχούν στο θεωρητικό ή/και τηνάσκηση πράξης μαθήματος του νέου προγράμματος, η βαθμολογία αντιστοιχεί στο μέσοόρο Θ+Ε εφ’ όσον αυτός είναι προβιβάσιμος. Σε αντίθετη περίπτωση ο φοιτητής/τριαχρωστάει το μάθημα.

Στα μαθήματα του νέου προγράμματος που ενσωματώνουν 2 μαθήματα του προγράμματοςΤΕΙ, η βαθμολογία αντιστοιχεί στο μέσο όρο και των 2 μαθημάτων.

Προαπαιτούμενα – Εξαρτώμενα μαθήματα

Προαπαιτούμενο Εξαρτώμενο Εξαρτώμενο Εξαρτώμενο
Κλινική Άσκηση Ι (Α’ εξ.) Κλινική Άσκηση ΙΙ (Γ’ εξ.) Κλινική Άσκηση ΙΙΙ (Ε’ εξ.) Κλινική Άσκηση IV (Η’ εξ.
Ανατομία (Α’ εξ.) Εργοθεραπευτική Ανάλυση της Ανθρώπινης Κίνησης Ι (Β’ εξ.) Εργοθεραπευτική Ανάλυση της Ανθρώπινης Κίνησης ΙΙ (Γ’ εξ.) Νάρθηκες και Βοηθητικά μηχανήματα (ΣΤ’ εξ.) ΔΚΖ
Βοηθήματα-Εργονομία (Δ’ εξ.)
Νευρολογία (Γ’ εξ.) Εργοθεραπεία σε Ενήλικες με Νευρομυϊκές Διαταραχές (Δ’ εξ.) Εργοθεραπεία σε Παιδιά και Εφήβους με Νευρομυϊκές Διαταραχές (ΣΤ’ εξ.) Κλινική Άσκηση IV (Η’ εξ.)
Ψυχιατρική (Β’ εξ.) Ψυχοκοινωνική Εργοθεραπεία (Ε’ εξ.) Εργοθεραπεία σε Παιδιά και Εφήβους με Αναπτυξιακές Διαταραχές (ΣΤ’ εξ.) Κλινική Άσκηση IV (Η’ εξ.)
Ψυχολογία της Υγείας (Β’ εξ.) Δεξιότητες Επικοινωνίας και Προσέγγισης Ατόμων με Δυσλειτουργία (Δ’ εξ.) Ειδικές Θεραπευτικές Τεχνικές στην Εργοθεραπεία (ΣΤ’ εξ.) Εργοθεραπευτική Πρακτική Βασισμένη σε Τεκμήρια (Ζ’ εξ.)