Ζ' Εξάμηνο

Ζ' Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
ΕΘ701 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕΥ 4 6  
ΕΘ702 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΜΕ 3 4.5  
ΕΘ703 Η ΤΕΧΝΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕΥ 4 6  
ΕΘ704 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΜΕ 3 4.5  
ΕΘ705 ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕΥ 3 4.5  
ΕΘ909 ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΓΥ 3 4.5  
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
ΕΘ910 ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΓΥ 3 4.5