Β' Εξάμηνο

Β' Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
ΕΘ201 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Ι ΜΕΥ 4 6  
ΕΘ202 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΜΓΥ 3 4.5  
ΕΘ203 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕΥ 4 6  
ΕΘ204 Η ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕΥ 3 4.5  
ΕΘ205 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΓΥ 3 4.5  
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
ΕΘ904 ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΓΥ 3 4.5  
ΕΘ905 ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΜΓΥ 3 4.5