ΑΝΑΤΟΜΙΑ

Κωδικός Μαθήματος:

ΕΘ102

Semester:

Α' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΓΥ )

Ώρες:

5

Μονάδες ECTS:

7.5

Καθηγητές μαθήματος

Μπαμπλέκος Γεώργιος

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές/φοιτήτριες θα είναι σε θέση να:

 • έχουν αποκτήσει γνώση για τα ανατομικά μέρη του ανθρώπινου σώματος.
 • έχουν τη δυνατότητα να αναγνωρίζουν σε ανατομικά προπλάσματα την τοπογραφία των συστημάτων του ανθρωπίνου σώματος.
 • έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες δεξιότητες να αναγνωρίσουν τις ανατομικές δομές που είναι εμφανείς στην επιφανειακή τοπογραφία του ανθρωπίνου σώματος (εφαρμοσμένη ανατομική).
 • είναι ικανοί να προσδιορίζουν την κίνηση των μυών του σώματος.
 • αναγνωρίζουν και να περιγράφουν τα ανατομικά μέρη του ανθρώπινου σώματος.
 • γνωρίζουν την αρχιτεκτονική οργάνωση του νευρομυϊκού συστήματος του ανθρώπινου σώματος.
 • προσδιορίσουν την πορεία των περιφερικών νεύρων

Γενικές Ικανότητες

 • Αυτόνομη Εργασία
 • Ομαδική Εργασία
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Βασικές Έννοιες Κύτταρο-Βασικοί ιστοί. Επιθηλιακός – Συνδετικός – Μυϊκός – Νευρικός.
 • Οστεολογία. Αναλυτική περιγραφή των οστών του κρανίου, της σπονδυλικής στήλης και θώρακα.
 • Αναλυτική περιγραφή των οστών της ωμικής ζώνης, βραχίονα, αντιβραχίου,άκρας χειρός.
 • Αναλυτική περιγραφή των οστών της πυέλου, μηρού, κνήμης, άκρου πόδα.
 • Αρθρολογία-Συνδεσμολογία. Αναλυτική περιγραφή των συνδέσμων και αρθρώσεων, αρθρώσεις κρανίου, σπονδυλικής στήλης, θώρακα, άνω & κάτω άκρων.
 • Μυολογία. Λεπτομερής περιγραφή των μυών της κεφαλής , τραχήλου (έκφυση – κατάφυση – νεύρωση – ενέργεια)
 • Λεπτομερής περιγραφή των μυών του θώρακα, ράχης & κοιλίας (έκφυση κατάφυση – νεύρωση – ενέργεια).
 • Λεπτομερής περιγραφή των μυών του ώμου, βραχίονα, πήχυ& άκρας χειρός (έκφυση – κατάφυση – νεύρωση – ενέργεια).
 • Λεπτομερής περιγραφή των μυών της πυέλου και του μηρού., της κνήμης και του άκρου πόδα (έκφυση – κατάφυση – νεύρωση – ενέργεια
 • Συνοπτική περιγραφή της ανατομίας του κυκλοφορικού συστήματος Συνοπτική περιγραφή της ανατομίας του αναπνευστικού συστήματος.
 • Όσον αφορά το νευρικό σύστημα: Κεντρικό νευρικό σύστημα, ημισφαίρια. Εγκεφαλικοί λοβοί, αύλακες, έλικες, Εγκεφαλικά κέντρα. Σύνδεσμοι ημισφαιρίων, Πυρήνες – βασικά γάγγλια, Στέλεχος.
 • Η παρεγκεφαλίδα, ο προμήκης, οι κοιλίες του εγκεφάλου και ο νωτιαίος μυελός. Μήνιγγες εγκεφάλου και νωτιαίου μυελού. Αγγεία εγκεφάλου-Εξάγωνο του Willis. Φλεβώδεις κόλποι. Εγκεφαλονωτιαίο υγρό (Ε.Ν.Υ).-Παραγωγή και κυκλοφορία του Ε.Ν.Υ.
 • Περιφερικό νευρικό σύστημα. Εγκεφαλονωτιαία γάγγλια, εγκεφαλικές συζυγίες και νωτιαίανεύρα. Κύτταρα νευρικού συστήματος.
 • Κύριες νευρικές οδοί (κινητικές/αισθητικές), νευρικές συνάψεις και χαρτογράφηση εγκεφάλου. Αναλυτική περιγραφή των 12 εγκεφαλικών συζυγιών.
 • Περιφερικό νευρικό σύστημα. Νωτιαία νεύρα. Πλέγματα (Αυχενικό-Βραχιόνιο). Δημιουργία αυχενικού και βραχιονίου πλέγματος και αισθητικοί και κινητικοί κλάδοι αυτών, με επισήμανση των νευρούμενων εξ αυτών περιοχών και μυϊκών ομάδων.
 • Περιφερικό νευρικό σύστημα. Νωτιαία νεύρα. Πλέγματα (Οσφυϊκό-Ιερό-Αιδοιϊκό- Κοκκυγικό). Αυτόνομο νευρικό σύστημα (Συμπαθητικό-Παρασυμπαθητικό). Νευρικές οδοί όρασης, όσφρησης και ακοής.
 • Πεπτικό σύστημα. Αδρή περιγραφή των οργάνων που απαρτίζουν τον πεπτικό σωλήνα.
 • Ουροποιητικό σύστημα. Σύντομη περιγραφή των τμημάτων του Ουροποιητικού Συστήματος
 • Γεννητικό σύστημα άνδρα. Σύντομη περιγραφή των έξω και έσω γεννητικών οργάνων του άνδρα. Γεννητικό σύστημα γυναίκας.
 • Στοιχεία ανατομίας των αισθητηρίων οργάνων. Οφθαλμός με επικέντρωση στους μυς του οφθαλμού και τα οφθαλμοκινητικά νεύρα – Ους – Δέρμα.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνόγλωσση

 • Καμμάς Α. (2010). Μαθήματα Ανατομικής. Αθήνα: Εκδόσεις ΒΗΤΑ.
 • Πισίδης Α. (2001). Ανατομική – Βασικές Γνώσεις. Αθήνα: Λύχνος.
 • Rohen, JW. (2006). Έγχρωμος Άτλας ανατομικής του ανθρώπου. Αθήνα: Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ Πασχαλίδης
 • Lumley, SJ. (2004). Ανατομία της επιφανείας του σώματος. Η ανατομική βάση της κλινικής εξέτασης. Αθήνα: Ιατρικές Εκδόσεις Παρισιάνου.

Ξενόγλωσση

 • Drake, RL. (2007). Gray’s Anatomy. Αθήνα: Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ Πασχαλίδης.
 • Kahle, W., Leonhart, H., Platzer, W. (1986). Colour Atlas and Textbook of Human Anatomy. Stuttgart: Georg. Theme.
 • Kapandji, IA. (2008). The physiology of joints. London: Churchill Livingstone.
 • Netter, HF. (2004). Atlas of Human Anatomy. Αθήνα: Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ Πασχαλίδης.
 • Netter, HF. Hansen, TJ, Benninger, B, et al. (2010). Atlas of Human Anatomy. MO: Saunders.
 • Palastanga, N., Soames, W., Palastanga D. (2008). Anatomy and Human Movement Pocketbook. London: Churchill Livingstone.
 • Putz, R., Sobotta, R. (2008). Atlas of Human Anatomy. Munich: Urban & Fisher.
 • Schuenke, M., Schulte, E., Schumacher, U., et al. (2010). Head and Neuroanatomy (THIEME Atlas of Anatomy), NY: Thieme medical publishers.
 • Schuenke, M., Schulte, E., Schumacher, U., et al. (2005). General Anatomy and the Musculoskeletal System (THIEME Atlas of Anatomy).NY: Thieme medical publishers.
 • Faiz, O, Moffat, D. (2006). Anatomy at a Glance.Αθήνα: ΕκδόσειςΠαρισιάνουAE.
 • Schunke, M., Schulte, E., Shumacher, U. (2007). Βασική Περιγραφική Ανατομική.Γενική Ανατομική &Μυοσκελετικό Σύστημα. Αθήνα: Ιατρικές Εκδόσεις ΠΧ Πασχαλίδης.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

 • JournalofAnatomy