Συνεργασίες

Εγχώριες:

– Πανελλήνιος Σύλλογος Εργοθεραπευτών

– Κοινωνικοί Φορείς

– Δομές Κλινικής Άσκησης

Διεθνείς:

– World Federation of Occupational Therapists (WFOT)

– Council of Occupational Therapists of European Countries (COTEC)

– European Network of Occupational Therapy in Higher Education