Εργαστήρια

Το Τμήμα Εργοθεραπείας διαθέτει 4 αίθουσες για Εργαστηριακά μαθήματα.