Υποδομές

Το Τμήμα Εργοθεραπείας χρησιμοποιεί κατά αποκλειστικότητα 4 αίθουσες εργαστηρίων:

  • Κ7 102-103 Εργαστήριο Υποστηρικτικής Τεχνολογίας
  • Κ9 302 ΕργαστήριοΔΚΖ / Νάρθηκες
  • Κ9 305 Εργαστήριο Τέχνη & Δημιουργικότητα
  • Κ9 307 Εργαστήριο Πολυαισθητηριακού Περιβάλλοντος

Καθώς και αίθουσες κοινής χρήσης με άλλα Τμήματα του ΠαΔΑ.

Επίσης το Γραφείο της Γραμματείας βρίσκεται στο Κ6 011.

Το Γραφείο Προέδρου της Προέδρου βρίσκεται στο Κ6 004.

Το Γραφείο των μελών ΔΕΠ βρίσκεται στο Κ6 032.