Φόρουμ WFOT

Στον ακόλουθο διασύνδεσμο (https://otion.wfot.org/) θα βρείτε το «Διεθνές Διαδικτυακό Δίκτυο Εργοθεραπείας» (“Occupational Therapy International Online Network” – OTION).

Το OTION είναι ένα ειδικό φόρουμ που δημιουργήθηκε από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Εργοθεραπευτών (“World Federation of Occupational Therapists” – WFOT) που δίνει τη δυνατότητα σε εργοθεραπευτές και φοιτητές από όλο τον κόσμο να δικτυωθούν, να μοιραστούν ιδέες και να επικοινωνήσουν με το επάγγελμα ως σύνολο.»