ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ

Κωδικός Μαθήματος:

ΕΘ905

Semester:

Δ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά ( ΜΓΥ )

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

4.5

Καθηγητές Μαθήματος

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:

 • κατανοήσουν τις έννοιες υγεία και ψυχοπαθολογία
 • διακρίνουν την παθολογική απόκλιση παιδιών και εφήβων από την υγεία
 • γνωρίσουν τα ταξινομητικά συστήματα των διαταραχών σε παιδιά και εφήβους
 • γνωρίσουν τα χαρακτηριστικά συμπτώματα αναπτυξιακών διαταραχών παιδιών και εφήβων
 • γνωρίσουν τους αιτιολογικούς παράγοντες και μεθόδους παρέμβασης που χρησιμοποιούνται στις διαταραχές παιδιών και εφήβων
 • αξιολογήσουν τη διεπιστημονική συνεργασία στην αντιμετώπιση των διαταραχών παιδιών και εφήβων

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Εισαγωγή στην υγεία και ψυχοπαθολογία παιδιών και εφήβων
 • Συστήματα ταξινόμησης διαταραχών παιδικής και εφηβικής ηλικίας.
 • Διαγνωστικά κριτήρια και ταξινομητικά συστήματα ψυχικών διαταραχών παιδιών και εφήβων
 • Διαταραχές βρεφικής, παιδικής και εφηβικής ηλικίας: Διαταραχές Άγχους Αποχωρισμού, Νοητική Υστέρηση, Μαθησιακές δυσκολίες,
 • Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ), Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ), Εναντιωματική-Προκλητική Διαταραχή, Διαταραχή Συμπεριφοράς, Διαταραχή Απέκκρισης, Διαταραχές Διάθεσης, Διαταραχές Διατροφής, Αγχώδεις
 • Διαταραχές, Κατάχρηση ουσιών, Σχιζοφρένεια. Μέθοδοι θεραπευτικής αντιμετώπισης.
 • Σύγχρονες παρεμβάσεις σε παιδιά και εφήβους.
 • Η διεπιστημονική ομάδα και ο ρόλος της στην αντιμετώπιση της ψυχοπαθολογίας παιδιών και εφήβων.

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνόγλωσση

 • Sadock B. J.,Sadock V. A. (2013). Kaplan&Sadocks Επίτομη Ψυχιατρική Παιδιών και Εφήβων. Αθήνα: Ιατρικές Εκδόσεις Λίτσας.
 • Wenar, C., & Kerig, P.K. (2008). Εξελικτική Ψυχοπαθολογία.Από τη βρεφική
  ηλικία στην εφηβεία. Αθήνα: Gutenberg.
 • Καλαντζή-Αζίζι, Α. & Σοφιανοπούλου Α. (2016). Γνωσιακή-συμπεριφορική θεραπεία παιδιών και εφήβων (Θεωρία και Πράξη). Αθήνα: Πεδίο.

Ξενόγλωσση

 • Dulcan, M. K. (2016). Dulcan’s Textbook of Child and Adolescent Psychiatry (2nd ed). Arlington: American Psychiatric Association Publishing.