Πολιτική Διαχείρισης Παραπόνων Φοιτητών/τριων

Το Τμήμα Εργοθεραπείας στην προσπάθειά του για συνεχή βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών, παρέχει τη δυνατότητα έκφρασης
 τυχόν παραπόνων, παρατηρήσεων και σχολίων που άπτονται της ποιότητας των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών και εξυπηρέτησης
 των φοιτητών.

Κατεβάστε το Έντυπο Διαχείρισης Παραπόνων