Επικοινωνια

Πρόεδρος τμήματος

Τζονιχάκη Ιωάννα

Email: itzonichaki@uniwa.gr

 

Προϊστάμενος Γραμματείας τμήματος

Κυριαζόπουλος Νίκος

Τηλ.: +30 210 538 7456

Email: ergothe@uniwa.gr

 

Διοικητικός Υπάλληλος

Μπίλλιας Μιχαήλ

Εξυπηρέτηση Κοινού

Τηλ.: +30 210 538 7465

Email: ergothe@uniwa.gr

Διεύθυνση Αλληλογραφίας 

Τμήμα Εργοθεραπείας

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω

Αγίου Σπυρίδωνος 28 Αιγάλεω, Τ.Κ. 12243