Γ' Εξάμηνο

Γ' Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
ΕΘ301 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΙΙ ΜΕΥ 4 4.5  
ΕΘ302 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΜΓΥ 2 3  
ΕΘ303 ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ ΜΓΥ 3 3.5  
ΕΘ304 ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΙ ΜΕ 15 6.5  
ΕΘ305 ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕΥ 3 3.5  
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
ΕΘ901 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ 3 4.5  
ΕΘ903 ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΜΓΥ 3 4.5