Γ' Εξάμηνο

Α' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
ΕΘ901 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ 3 4.5 Δρ. Ουζούνη Χριστίνα

Γ' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
ΕΘ301 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΙΙ ΜΕΥ 4 4.5  
ΕΘ302 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΜΓΥ 2 3  
ΕΘ303 ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ ΜΓΥ 3 3.5  
ΕΘ304 ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΙ ΜΕ 15 6.5 Δρ. Αθανασοπούλου Χριστίνα
ΕΘ305 ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕΥ 3 3.5 Δρ. Κατσούρη Ιωάννα-Γιαννούλα
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
ΕΘ903 ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΜΓΥ 3 4.5