Προγράμματα Erasmus

Οι φοιτητές/τριες που τους ενδιαφέρουν προγράμματα Erasmus μπορούν να απευθυνθούν στην ιστοσελίδα https://erasmus.uniwa.gr του ΠαΔΑ.
Σε περίπτωση ερωτήσεων λειτουργεί η ακόλουθη φόρμα επικοινωνίας όπου οι φοιτητές/τριες παραθέτουν τις ερωτήσεις τους σχετικά με το Erasmus. 
Κάθε Δευτέρα θα λαμβάνετε μέσω του πανεπιστημιακού σας email τις απαντήσεις στις ερωτήσεις σας από την συντονίστρια του Erasmus.
 
Ευχαριστώ,
Χριστίνα Αθανασοπούλου
Συντονίστρια του Erasmus για το Τμήμα Εργοθεραπείας