Προγράμματα Erasmus

Οι φοιτητές/-τριες του Τμήματος Εργοθεραπείας μπορούν να παρακολουθήσουν προγράμματα σπουδών ομότιμων ιδρυμάτων σε άλλα κράτη. Τα προγράμματα κινητικότητας διατρέχουν όλους τους κύκλους σπουδών (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό). 
 
 

Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια για το πρόγραμμα Erasmus Studies (https://erasmus.uniwa.gr/klassiki-kinitikotita/panepistimia  ➜ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ➜ “Department of Occupational Therapy”).

 
Για το πρόγραμμα Erasmus Placement ο/η φοιτητής/-τρια αναζητά πλαίσιο.
 
Για τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα κινητικότητας και τη μηνιαία επιχορήγηση, μπορείτε να ανατρέξετε στη σελίδα του Γραφείου Erasmus (https://erasmus.uniwa.gr).
 
Η συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus Studies (μαθήματα) δεν αποκλείει τη συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus Placement (πρακτικής άσκησης).
 
Για τα έγγραφα που προετοιμάζετε προς τη ΓΣ του Τμήματος, μπορείτε να γραφτείτε στο eClass “Erasmus (Studies + Placement)” (https://eclass.uniwa.gr/courses/OT271/) και να ελέγξετε το πεδίο “Έγγραφα”.
 
Οι αιτήσεις προς τη Γραμματεία του Τμήματος πραγματοποιούνται μέσω της ακόλουθης φόρμας:
 
 
Ευχαριστώ,
Χριστίνα Αθανασοπούλου
Συντονίστρια του Erasmus για το Τμήμα Εργοθεραπείας.