Προγράμματα Erasmus

Οι φοιτητές/τριες που τους ενδιαφέρουν προγράμματα Erasmus μπορούν να απευθυνθούν στην ιστοσελίδα https://erasmus.uniwa.gr του ΠαΔΑ.
Σε περίπτωση ερωτήσεων λειτουργεί η ακόλουθη φόρμα επικοινωνίας όπου οι φοιτητές/τριες παραθέτουν τις ερωτήσεις τους σχετικά με το Erasmus. 
 
 
Ευχαριστώ,
Χριστίνα Αθανασοπούλου
Συντονίστρια του Erasmus για το Τμήμα Εργοθεραπείας