Πρόγραμμα Erasmus+

Οι φοιτητές/-τριες του Τμήματος Εργοθεραπείας μπορούν να παρακολουθήσουν προγράμματα σπουδών ομότιμων ιδρυμάτων σε άλλα κράτη. Τα προγράμματα κινητικότητας διατρέχουν όλους τους κύκλους σπουδών (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό). 
Για τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα κινητικότητας και τη μηνιαία επιχορήγηση, μπορείτε να ανατρέξετε στη σελίδα του Γραφείου Erasmus (https://erasmus.uniwa.gr).
 
Η συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus Studies (Σπουδές) δεν αποκλείει τη συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus Placement (Πρακτικής).
 

Erasmus+

Το πρόγραμμα Erasmus+ χωρίζεται στο Erasmus Studies (Σπουδές) και στο Erasmus Placement (Πρακτική).
 
 

Erasmus Studies

Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια για το πρόγραμμα Erasmus Studies (https://erasmus.uniwa.gr/klassiki-kinitikotita/panepistimia  ➜ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ➜ “Department of Occupational Therapy”).

Πώς προετοιμάζομαι; (τι έγγραφα χρειάζομαι για την αίτηση στο Erasmus+, κτλ)

Τι κάνω μετά την επιλογή και πριν την αναχώρηση;

Τι κάνω κατά την παραμονή;

Τι κάνω με το τέλος της περιόδου κινητικότητας;

Οι απαντήσεις σε όλα τα παραπάνω εδώ: 

https://erasmus.uniwa.gr/klassiki-kinitikotita/foitites/faseis-kinitikotitas

 

Erasmus Placement 

Τι έγγραφα θα χρειαστώ πριν / κατά τη διάρκεια / μετά την μετακίνηση;
 
Για το πρόγραμμα Erasmus Placement ο/η φοιτητής/-τρια είναι υπεύθυνος/η να αναζητήσει και να βρει δομή πρακτικής.
 

Εκτός από την προσωπική αναζήτηση δομής, υπάρχουν και τα παρακάτω websites:

– https://erasmusintern.org

– https://www.worldendeavors.com/programs/occupational-therapy-internships-abroad 

Όταν ο/η φοιτητής/τρια βρει δομή, συμπληρώνει το αρχείο Πρότυπο_Παρουσίαση-Δομής-για-Πρακτική-Άσκηση και το αποστέλλει πλήρως συμπληρωμένο μέσω email στην Επιτροπή Erasmus του Τμήματος τουλάχιστον 3 μήνες πριν την έναρξη της Πρακτικής στο εξωτερικό.

 

Μετά το Erasmus+

ERASMUS+ STUDENT AND ALUMNI ALLIANCE (ESAA)

Το ESAA απευθύνεται σε όσους έχουν επιστρέψει από Erasmus+

ESAA is an umbrella alliance that brings together the Erasmus Mundus Students and Alumni Association (EMA), the Erasmus Student Network (ESN), garagErasmus (gE) and the OCEANS Network.

https://www.esaa-eu.org

 

WFOT Student Forum

This forum aims at providing an exchange of information for occupational therapy students and resources for students. There is supporting information available at the WFOT Resource Centre

https://otion.wfot.org/t/students

 

 
Επιτροπή Erasmus Τμήματος Εργοθεραπείας: