ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ

Κωδικός Μαθήματος:

ΕΘ906

Semester:

ΣΤ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά ( ΜΓΥ )

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

4.5

Καθηγητές Μαθήματος

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:

 • γνωρίσουν τα κύρια σημεία και συμπτωμάτα μιας κάκωσης του μυοσκελετικού και θα την αναγνωρίσουν σε διάφορες απεικονιστικές μεθόδους
 • αναγνωρίσουν τα κύρια σημεία και συμπτώματα μιας πάθησης του μυοσκελετικού, αλλά και των πιθανών άλλων συστημάτων που εμπλέκονται στην δεδομένη πάθηση
 • γνωρίσουν τις σωστές τεχνικές κλινικής εξέτασης και αξιολόγησης του πάσχοντος
 • γνωρίσουν τις θεραπευτικές επιλογές για κάθε πάθηση/κάκωση του μυοσκελετικού.
 • γνωρίσουν τα κύρια θεραπευτικά πρωτόκολλα που εφαρμόζονται σε μυοσκελετικές διαταραχές, για πρόληψη και αντιμετώπιση (συντηρητική ή χειρουργική).

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αυτόνομη Εργασία
 • Ομαδική Εργασία
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Εισαγωγή – Μυοσκελετικό (Ανατομία – Παθολογία – Κινησιολογία).
 • Γενετικά και συγγενή νοσήματα.
 • Μεταβολικά νοσήματα.
 • Φλεγμονές στην Ορθοπαιδική.
 • Φλεγμονώδεις παθήσεις.
 • Οστεονεκρώσεις.
 • Οστεοαρθρίτιδα.
 • Σύνδρομα διαμερισμάτων.
 • Κατάγματα
 • Επώδυνα σύνδρομα σπονδυλικής στήλης.
 • Κακώσεις σπονδυλικής στήλης.
 • Επώδυνα σύνδρομα άνω άκρου.
 • Κακώσεις άνω άκρου.
 • Επώδυνα σύνδρομα κάτω άκρου.
 • Κακώσεις κάτω άκρου.
 • Νεοπλάσματα στην ορθοπαιδική.
 • Παρουσίαση περιστατικών παθήσεων του μυοσκελετικού, προσομοίωση διάγνωσης, κλινική εξέταση πάσχοντος, διαγνωστικά εργαλεία και τρόποι αντιμετώπισης.

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνόγλωσση

 • AppleyAG. SolomonL. (2007). Σύγχρονη Ορθοπεδική και Τραυματολογία. Αθήνα: Εκδόσεις Πασχαλίδη.
 • BrotzmanS. WilkE. K. (2007). Ορθοπαιδική Αποκατάσταση στην Κλινική Πράξη. Αθήνα: Ιατρικές Εκδόσεις Κωνσταντάρας.
 • RussellS. (2010). Κλινική εκτίμηση της βλάβης των περιφερικών νεύρων. Αθήνα: ΙατρικέςΕκδόσειςΚωνσταντάρας.

Ξενόγλωσση

 • Evans CR. (2009). Instant Access to Orthopedic Physical Assessment. ΜΟ:Mosby.
 • Leversedge JF, Boyer IM, Goldfarb AC. (2010). A Pocketbook Manual of Hand and Upper ExtremityAnatomy. Primus Manus. NY: Lippincott Williams & Wilkins.
 • McRae R. (2010). Clinical Orthopaedic Examination. Αθήνα: Κωνσταντάρας Ιατρικές Εκδόσεις.
 • NorkinC, WhiteDJ. (2009). Measurement of Joint Motion: A Guide to Goniometry. Davis Company.
 • Thompson CJ. (2009). Netter’s Concise Orthopaedic Anatomy. Saunders.
 • Weinstein SL, Buckwalter JA. (2005). Turek’s Orthopaedics. Principles and their application. JB.Lippincott, 2005.
 • Wiss D. (2012). Master Techniques in Orthopaedic Surgery: Fractures, NY: Lippincott Williams &Wilkins, 2012.