Διαθέσιμες Θέσεις Εργασίας

Το  Παιδαγωγικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας και Μαθησιακών Δυσκολιών ΠΑΙ.ΚΕ.Ψ.Υ. – Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία δέχεται άτομα για να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση στα κέντρα του στην περιοχή της Αττικής, καθώς και αποφοίτους για να ξεκινήσουν την επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Για οποιαδήποτε πληροφορία παρακαλώ επικοινωνήστε στο paidagogiko@hotmail.com ή στο 6942214538.

Βρεττού Κυριακή

www.pekepsy.com