ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ

Κωδικός Μαθήματος:

ΕΘ303

Semester:

Γ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΓΥ )

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

3.5

Καθηγητές Μαθήματος

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές /τριες θα είναι σε θέση να:

 • αποκτήσουν βασικές γνώσεις Νευρολογίας
 • αναγνωρίζουν μια νευρολογική διαταραχή και την υποκείμενη παθοφυσιολογία.
 • αναπτύσσουν κλινική και διαφοροδιαγνωστική σκέψη πάνω σε συγκεκριμένη κλινική νευρολογική συμπτωματολογία.
 • Αποκτήσουν επικαιροποιημένη και τεκμηριωμένη γνώση για την κατανόηση των σημαντικότερων νευρολογικών νοσημάτων όσον αφορά στην επιδημιολογία, αιτιοπαθογένεια, κλινική εικόνα, διάγνωση και θεραπεία.
 • αποκτήσουν βασικές γνώσεις σχετικά με τις σύγχρονες διαγνωστικές μεθόδους στη Νευρολογία
 • αποκτήσουν βασικές γνώσεις σχετικά με τις σύγχρονες θεραπευτικές μεθόδους στη Νευρολογία.
 • κατανοούν το είδος και τη βαρύτητα του νευρολογικού ελλείμματος των ασθενών, να θέτουν τους κατάλληλους θεραπευτικούς στόχους και να οργανώνουν την κατάλληλη εργοθεραπευτική παρέμβαση.
 • συμμετέχουν σε διεπιστημονικές ομάδες εργασίας για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων του ασθενή.
 • Αποκτήσουν γενικές αρχές και δεξιότητες επαφής με τους νευρολογικούς ασθενείς σε θέματα ασφάλειας του ασθενή, σεβασμού της προσωπικότητάς και διαφορετικότητάς του και διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων.
 • Εξοικειωθούν με τους μηχανισμούς αναζήτησης νέας επιστημονικής γνώσης, αξιολόγησης της νέας πληροφορίας και εφαρμογής καινοτόμων θεραπευτικών μεθόδων.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Γενικές αρχές Ανατομίας Νευρικού συστήματος (Εγκέφαλος, Νωτιαίος Μυελός, Περιφερικό Νευρικό Σύστημα)
 • Γενικές αρχές Φυσιολογίας-Παθοφυσιολογιας Νευρικού συστήματος
 • Κινητικότητα: Κέντρα-οδοί-συνδέσεις-Λειτουργικά συστήματα (Πυραμιδικό σύστημα, εξωπυραμιδικό σύστημα)
 • Αισθητικότητα: Κέντρα-οδοί-συνδέσεις-Είδη αισθητικότητας (επιπολής, εν τω βάθει)
 • Γενική συμπτωματολογία σε βλάβες ανά επίπεδο νευρικού συστήματος
 • Διαταραχές συμβολικών και νοητικών λειτουργιών
 • Ανατομο- κλινικές συσχετίσεις
 • Παθοφυσιολογικο-κλινικές συσχετίσεις.
 • Ειδική Νοσολογία: Επιδημιολογία, Αιτιοπαθογένεια, Κλινική Εικόνα, Διάγνωση και Θεραπεία των σημαντικότερων νευρολογικών νοσημάτων.
 • Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια
 • Απομυελινωτικές Νόσοι
 • Εκφυλιστικά Νοσήματα (ν. Alzheimer, ν. Parkinson, Νόσος Κινητικού Νευρώνα, Χορεία Huntington, Παρεγκεφαλιδικές αταξίες)
 • Παθήσεις Περιφερικού Νευρικού Συστήματος (προβολή περιφερικών νεύρων, πλεγμάτων, γαγγλιονοπάθειες, ριζίτιδες)
 • Μυοπάθειες
 • Παθήσεις νευρομυϊκής σύναψης
 • Όγκοι νευρικού συστήματος
 • Λοιμώξεις Νευρικού συστήματος
 • Τοξικές παθήσεις Νευρικού Συστήματος
 • Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις
 • Κακώσεις νωτιαίου μυελού
 • Παθήσεις Αυτονόμου Νευρικού Συστήματος
 • Επιληψία
 • Ίλιγγος
 • Κεφαλαλγία
 • Συστηματικές και Μεταβολικές διαταραχές
 • Παιδονευρολογία -Νευρολογική εξέταση νεογνού
 • Συγγενείς ανωμαλίες
 • Βασικές διαγνωστικές εξετάσεις στη Νευρολογία: ενδείξεις, περιορισμοί και αξιολόγηση αποτελεσμάτων
 • Απεικονιστικές μέθοδοι (Αξονικές τομογραφίες, Μαγνητικές τομογραφίες, αγγειογραφίες)
 • Λειτουργικές απεικονιστικές μέθοδοι (fMRI, SPECT, PET)
 • Νευροφυσιολογικές εξετάσεις (ηλεκτρονευρογράφημα, ηλεκτρομυογράφημα, ηλεκτροεγκεφαλογράφημα, προκλητά δυναμικά, διακρανιακός μαγνητικός ερεθισμός.
 • Υπερηχογραφική μελέτη εγκεφαλικών αγγείων
 • Οσφυονωτιαία παρακέντηση-εξέταση εγκεφαλονωτιαίου υγρού
 • Νευροανοσολογία
 • Νευρογενετική

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνόγλωσση

 • Λογοθέτης Ι., Μυλωνάς, Ι. (2016). Λογοθέτη Νευρολογία, (5η έκδοση). Αθήνα: University Studio Press.
 • Τάσκος, Ν. (2016). Νευρολογία, (3η έκδοση), Αθήνα: UniversityStudioPress.
 • Brust, J. (2016). BrustCurrent Σύγχρονη Νευρολογία (1η έκδοση). Αθήνα: Broken Hill Publishers.

Ξενόγλωσση

 • Ropper A.H., Samuels, M.A., Klein, J.P. (2014). Adams and Victors Principles of Neurology (10th Ed.) NY: Mc Graw Hill.
 • Jankovic, J., MazziottaScott, J., Daroff, P.R. (2016). Bradley’s Neurology in Clinical Practice, (7th ed). USA: Elsevier.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

 • Neurology
 • Muscle and nerve
 • Archives of Neurology
 • European Journal of Neurology
 • Journal of Neurology