Πτυχιακή Εργασία

Κωδικός Μαθήματος: ΕΘ907
Εξάμηνο: ΣΤ' Εξάμηνο
Μονάδες ECTS: 9


Ως προς τις Προϋποθέσεις εκπόνησης πτυχιακής εργασίας το Τμήμα ακολουθεί τον Εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Η υποβολή Αίτηση εξέτασης πτυχιακής όποτε δώσει έγκριση ο Επιβλέποντας Εκπαιδευτικός

 

Όταν η πτυχιακή ολοκληρωθεί (πρόγραμμα ΠαΔΑ και όχι ΤΕΙ), με ευθύνη του Επιβλέποντα Εκπαιδευτικού ελέγχεται η πτυχιακή για λογοκλοπή μέσω του ειδικού λογισμικού που διαθέτει το Πανεπιστήμιο. Οδηγίεςhttps://www.uniwa.gr/turnitin (διαβάζετε την ενότητα “Δημιουργία Εργασίας (Assignment)“).

 

Χρήσιμα έγγραφα και σύνδεσμοι σχετικά με την πτυχιακή εργασία: