Ε' Εξάμηνο

Ε' Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
ΕΘ501 ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΙΙ ΜΕ 30 15.5  
ΕΘ502 ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ 4 5.5  
ΕΘ503 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕΥ 3 4.5  
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
ΕΘ910 ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΓΥ 3 4.5