Ε' Εξάμηνο

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
ΕΘ909 ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΓΥ 3 4.5 Δρ. Ουζούνη Χριστίνα

Ε' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
ΕΘ501 ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΙΙ ΜΕ 30 15.5 Δρ. Κατσούρη Ιωάννα-Γιαννούλα
ΕΘ502 ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ 4 5.5 Δρ. Κατσούρη Ιωάννα-Γιαννούλα
ΕΘ503 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕΥ 3 4.5  
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
ΕΘ910 ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΓΥ 3 4.5 Δρ. Κατσούρη Ιωάννα-Γιαννούλα