ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

Κωδικός Μαθήματος:

ΕΘ302

Semester:

Γ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΓΥ )

Ώρες:

2

Μονάδες ECTS:

3

Καθηγητές Μαθήματος

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές / τριες θα είναι σε θέση να:

 • γνωρίζουν την παθολογία των κυριότερων νόσων
 • έχουν αποκτήσει γνώση για τα νοσήματα που αφορούν, κυρίως, στα τα πεδία της καρδιολογίας και πνευμονολογίας .
 • έχουν τη δυνατότητα να αναγνωρίζουν την κλινική εικόνα του ασθενούς και να μπορούν να αξιολογούν τα συμπτώματα των ασθενειών.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αυτόνομη Εργασία
 • Ομαδική Εργασία
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Εισαγωγικές έννοιες υγείας – νόσου – πρόληψης. Μεθοδολογία προσέγγισης του αρρώστου. Ιστορικό – Κλινική εξέταση – Διάγνωση.
 • Το αμυντικό μας σύστημα. Εισαγωγικές έννοιες ανοσίας. Γενικά αίτια νόσων.
 • Νοσήματα αναπνευστικού συστήματος: Γενικές γνώσεις –Αναπνευστική ανεπάρκεια. Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ).
 • Βρογχικό άσθμα. Υπνική άπνοια. ARDS. Kαρκίνος πνεύμονα. Πνευμονική εμβολή. Πνευμονία. Πνευμοθώρακας, ατελεκτασία, βρογχεκτασία. Πλευρίτιδα.
 • Νοσήματα κυκλοφορικού: Γενικές γνώσεις. Κλινική εξέταση. Εξεταστικές μέθοδοι. Ηλεκτροκαρδιογράφημα. Καρδιακά φυσήματα.
 • Παράγοντες Καρδιαγγειακού κινδύνου. Αρτηριακή Υπέρταση. Στεφανιαία νόσος. Στηθάγχη. Έμφραγμα μυοκαρδίου Καρδιακή ανεπάρκεια. Οξύ πνευμονικό οίδημα. Καταπληξία (Shock). Αιφνίδιος θάνατος
 • Καρδιακές αρρυθμίες. Βαλβιδοπάθειες. Λοιμώδης ενδοκαρδίτιδα. Συγγενείς καρδιοπάθειες. Μυοκαρδιοπάθειες – Περικαρδίτιδες.
 • Ανευρύσματα αορτής.

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνόγλωσση

 • Ράπτης Σ. (2006). Εσωτερική Παθολογία. Τόμος 1,2,3 και 4. 2η Έκδοση. Αθήνα: Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνου Α.Ε, 2006.
 • Andreoli. C. (2003). Βασική Παθολογία. Αθήνα: Ιατρικές Εκδόσεις Λίτσας.
 • Habermann, T. (2012). Mayo Clinic Εσωτερική Παθολογία. 1η Έκδοση. Θεσσαλονίκη: Χαβαλές Α –Χατζησυμεών Κ ΟΕ.
 • Kasper, DL, et al. (2010). Harrison ΕσωτερικήΠαθολογία. Τόμος 1,2,3. Αθήνα: Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνου Α.Ε.
 • Kumar, P. &Clark, M. (2007). Παθολογία (1η Έκδοση). Αθήνα: K. & Ν. Λίτσας.
 • Robins, S.L. (2003). Εγχειρίδιο Παθολογοανατομικής Βάση της Νόσου (6η Έκδοση). Αθήνα: Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνου Α.Ε.
 • Runge, M.S., Greganti, M.A. &Νetter, F. (2011). Παθολογία (1η Έκδοση). Εκδόσεις Π.Χ Πασχαλίδης.

Ξενόγλωσση

 • Hall, J.E. (2010). Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology (12th ed). PhiladelphiaPA: SaundersElsevier.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

 • The Journal of Pathology