ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Ι

Κωδικός Μαθήματος:

ΕΘ201

Semester:

Β' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕΥ )

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

6

Καθηγητές Μαθήματος

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να :

 • αναλύουν κινησιολογικά τις κινήσεις των άνω άκρων στην καθημερινή ζωή
 • κάνουν μυϊκή ανάλυση των κινήσεων των άνω άκρων στην καθημερινή ζωή
 • κάνουν μυϊκό έλεγχο των κινήσεων των άνω άκρων στην καθημερινή ζωή

 

Γενικές Ικανότητες

 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Θεωρητικό Μέρος

 • Εισαγωγή στην εργοθεραπευτική ανάλυση της ανθρώπινης κίνησης.
 • Αρχές σταθερότητας, κίνησης.
 • Τα επίπεδα.
 • Μηχανική της κίνησης και της μυϊκής λειτουργίας και κατά την διάρκεια εκτέλεσης δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής.
 • Κινήσεις ωμοπλάτης.
 • Μύες ωμικής ζώνης.
 • Μυϊκή ανάλυση κινήσεων ωμικής ζώνης.
 • Γληνοβραχιόνιος άρθρωση.
 • Μύες και κινήσεις ώμου.
 • Ωμοβραχιόνιος ρυθμός.
 • Μύες και κινήσεις αγκώνα.
 • Μύες και κινήσεις καρπού και δακτύλων.
 • Μυϊκός έλεγχος και κλινική εξέταση.
 • Σκοπός της μέτρησης, αντίσταση, σταθεροποίηση.

Ασκήσεις πράξης
Οι φοιτητές κάνουν ανάλυση, μυϊκό έλεγχο και μετρήσεις στις κινήσεις των άνω άκρων των συμφοιτητών τους, κατά την εκτέλεση δραστηριοτήτων στους τομείς ενασχόλησης των ατόμων.

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνόγλωσση

 • Smith, L., &Lehmkul, E.W. (2005). Brunnstrom’s Κλινική Κινησιολογία (5ηεκδ.) (Μετ-Επιμ. Δ. Μανδαλίδης). Αθήνα: Παρισιάνος.
 • Hamilton, N. &Luttgens, K. (2003). Κινησιολογία. Επιστημονική βάση της ανθρώπινης κίνησης. (Επιμ. Γ. Γιόφτσος. Μετ. Κατσουλάκης). Αθήνα: Παρισιάνος.
 • Πουλμέντης, Π. (2007). Βιολογική Μηχανική – Εργονομία. Αθήνα: Εκδ. ιδίου.

Ξενόγλωσση

 • Rybski, M. (2003). Kinesiology for Occupational Therapy. Slack. Inc.
 • Greene, D., & Roberts, S. L. (2004). Kinesiology: Movement in the Context of Activity (2nded). Mosby.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

 • JournalofOccupationalRehabilitation