Σύμβουλος ΦμΕΑ

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής λαμβάνει μέριμνα για την υποστήριξη Φοιτητών του Αναπηρία (ΦμεΑ). Τα Τμήματα του Πανεπιστημίου ορίζουν Καθηγητές-Συμβούλους ΦμΕΑ και οι υπηρεσίες του Ιδρύματος σε συνεργασία με τους Καθηγητές-Συμβούλους αναλαμβάνουν δράσεις για:

  • Διαρκή καταγραφή φοιτητών ομάδας-στόχου (ΦμεΑ) και ειδικών αναγκών τους
  • Εκτίμηση ατομικής λειτουργικότητας/εμποδίων στις σπουδές – Προσδιορισμός και προσαρμογή υποστηρικτικών τεχνολογιών
  • Συμβουλευτική και Ψυχολογική Υποστήριξη
  • Προσβάσιμο ψηφιακό μαθησιακό υλικό – Προσβάσιμος ιδρυματικός ιστότοπος 
  • Εθελοντισμό – Εκπαίδευση – Ευαισθητοποίηση
  • Προσβασιμότητα χώρων
  • Προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού

 

Το Τμήμα Εργοθεραπείας κάθε χρόνο ορίζει δυο Καθηγητές-Συμβούλους ΦμΕΑ (Σύμβουλος και Αναπληρωτής).

Επίσης το Τμήμα διαθέτει ασανσέρ για να παρέχει προσβασιμότητα στις εγκαταστάσεις του (κτήρια αιθουσών διδασκαλίας και διοίκησης) σε αμαξίδια ΦμεΑ καθώς και ράμπες και επικλινή επίπεδα. Όταν παρίσταται ανάγκη ζητείται η συνδρομή του Τμήματος.