ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΜΕ ΝΕΥΡΟΜΥΙΚΕΣΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

Κωδικός Μαθήματος:

ΕΘ401

Semester:

Δ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

6

Καθηγητές Μαθήματος

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:

 • αξιολογούν ένα άτομο με νευρομυϊκή διαταραχή σε τομείς όπως η κίνηση, η αισθητικότητα, ο συντονισμός, οι γνωστικές λειτουργίες, η δυσφαγία, οι απραξίες, οι αγνωσίες και οι αφασίες και
 • παρεμβαίνουν θεραπευτικά με εργοθεραπευτικά προγράμματα στην αντιμετώπιση των παραπάνω τομέων.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση,  Ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Νευροφυσιολογικές & αναπτυξιακές θεραπευτικές προσεγγίσεις.
 • Αξιολόγηση και θεραπεία ατόμων με κινητικά προβλήματα σε τομείς όπως η κίνηση, η αισθητικότητα, ο συντονισμός , οι γνωστικές λειτουργίες, η δυσφαγία, οι απραξίες, οι αγνωσίες, οι αφασίες.
 • Προγράμματα Εργοθεραπείας σε άτομα με Εγκεφαλικά επεισόδια, με Κάκωση νωτιαίου μυελού, με σκλήρυνση κατά πλάκας, με περιφερικές βλάβες.

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνόγλωσση

 • Τζονιχάκη, Ι. (2002). Εγκεκριμένες σημειώσεις: Ορθοπεδική Εργοθεραπεία. Αθήνα: Τ.Ε.Ι.
 • Carr, J., &Shepherd, R. (2004). Νευρολογική Αποκατάσταση. Αθήνα: Παρισιάνος
 • Bobath, B. (1990). Ενήλικος ημιπληγικός-αξιολόγηση & θεραπεία. (Μετ. Ε. Διαμαντίδου). Αθήνα: Παρισιάνος.
 • Bromley, I. (1998). Τετραπληγία και παραπληγία. (Μετ. Κ. Κατσουλάκης). Αθήνα: Παρισιάνος.

Ξενόγλωσση

 • McHugh Pendleton, H. & Schultz-Krohn, W. (2017). Pedretti’s Occupational Therapy: Practice Skills for Physical Dysfunction, 8e ed., US: Mosby
 • Radomski, M. & Trombly, C.A. (2013). Occupational Therapy for Physical Dysfunction. 7th ed. Lippincott, Williams & Wilkins.
 • Boyt Shell, B., Gillen, G. & Scaffa, M.E. (2013). Willard and Spackman’s Occupational Therapy. Lippincott, Williams & Wilkins.
 • Gutman, S.A., & Schnofeld, A.B. (2003). Screening Adult Neurological Populations: A Step-by-Step Instruction Manual. AOTA. Inc.
 • Neistadt, M. A. (2000). Occupational Therapy Evaluation for Adults: A Pocket Guide. Baltimore: William and Wilkins

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

 • American Journal of Occupational Therapy
 • Australian Occupational Therapy Journal
 • British Journal of Occupational Therapy
 • Canadian Journal of Occupational Therapy
 • Ergotherapie und Rehabilitation
 • Hong Kong Journal of Occupational
 • Journal of Occupational Science
 • Journal of Vocational Rehabilitation
 • Occupational Therapy in Healthcare
 • Occupational Therapy International
 • OTJR: Occupation, Participation and Health
 • Physical and Occupational Therapy in Pediatrics
 • Scandinavian Journal of Occupational Therapy
 • The Open Journal of Occupational Therapy
 • Occupational Therapy Journal of Research