Δ' Εξάμηνο

Δ' Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
ΕΘ401 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΜΕ ΝΕΥΡΟΜΥΙΚΕΣΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΜΕ 4 6  
ΕΘ402 ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕΥ 4 6  
ΕΘ403 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΖΩΗΣ-ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ-ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΜΕ 5 7.5  
ΕΘ404 Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕΥ 4 6  
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
ΕΘ905 ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΜΓΥ 3 4.5  
ΕΘ908 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΓΥ 3 4.5