Α' Εξάμηνο

Α' Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
ΕΘ101 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ 5 7.5  
ΕΘ102 ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΜΓΥ 5 7.5  
ΕΘ103 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΓΥ 3 4.5  
ΕΘ104 ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ι ΜΕ 3 1.5  
ΕΘ105 ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΜΓΥ 3 4.5  
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
ΕΘ901 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ 3 4.5  
ΕΘ902 ΑΓΓΛΙΚΑ – ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 3 4.5