Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι οι τοποθετήσεις στα πλαίσια καθώς και οι εποπτείες που αφορούν το μάθημα Κλινική Άσκηση II έχουν ξεκινήσει και πραγματοποιούνται κανονικά.

 

Η διδάσκουσα
Δρ. Ιωάννα – Γιαννούλα Κατσούρη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Η σημερινή διάλεξη 12/11/2021 του Μαθήματος “H Τέχνη στην Εργοθεραπεία” (Θεωρία & Άσκηση Πράξη) αναβάλλεται για λόγους υγείας της διδάσκουσας. Η αναπλήρωση θα οριστεί σε συνεννόηση με τους φοιτητές.
Η διδάσκουσα,

Χριστίνα Αθανασοπούλου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Η σημερινή διάλεξη 11/11/2021 του Μαθήματος “Υποστηρικτική Τεχνολογία στην Εργοθεραπεία” αναβάλλεται για λόγους υγείας της διδάσκουσας. Η αναπλήρωση θα οριστεί σε συνεννόηση με τους φοιτητές.
Η διδάσκουσα,

Χριστίνα Αθανασοπούλου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Η σημερινή διάλεξη 10/11/2021 του Μαθήματος “Αγγλικά – Ορολογία Εργοθεραπείας” αναβάλλεται για λόγους υγείας της διδάσκουσας. Η αναπλήρωση θα οριστεί σε συνεννόηση με τους φοιτητές.
Η διδάσκουσα,

Χριστίνα Αθανασοπούλου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Η σημερινή διάλεξη 9/11/2021 του Μαθήματος “Το Παιχνίδι στην Εργοθεραπεία” αναβάλλεται για λόγους υγείας της διδάσκουσας. Η αναπλήρωση θα οριστεί σε συνεννόηση με τους φοιτητές.
Η διδάσκουσα,

Χριστίνα Αθανασοπούλου

Η σημερινή διάλεξη στις 5/11/2021 του Μαθήματος “Η Τέχνη στην Εργοθεραπεία” αναβάλλεται για λόγους υγείας της διδάσκουσας. Η αναπλήρωση θα οριστεί σε συνεννόηση με τους φοιτητές.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Η σημερινή διάλεξη στις 4/11/2021 του Μαθήματος “Υποστηρικτική Τεχνολογία στην Εργοθεραπεία” αναβάλλεται για λόγους υγείας της διδάσκουσας. Η αναπλήρωση θα οριστεί σε συνεννόηση με τους φοιτητές.
 
Η διδάσκουσα
Χριστίνα Αθανασοπούλου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 

Ε΄ΕΞΑΜΗΝΟ

Σήμερα Πέμπτη 04/11/21 η ΘΕΩΡΙΑ του μαθήματος «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ» 14:00μμ-17:00μμ. δεν θα πραγματοποιηθεί.

Γ΄ΕΞΑΜΗΝΟ

Σήμερα Πέμπτη 04/11/21 η ΘΕΩΡΙΑ του μαθήματος «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΡΓΟΥ» 17:00μμ-20:00μμ. δεν θα πραγματοποιηθεί.

 
Η διδάσκουσα
Δρ. Ιωάννα – Γιαννούλα Κατσούρη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Η σημερινή διάλεξη στις 3/11/2021 και ώρα 14:00-17:00 του Μαθήματος “Αγγλικά – Ορολογία Εργοθεραπείας” αναβάλλεται για λόγους υγείας της διδάσκουσας. Η αναπλήρωση θα οριστεί σε συνεννόηση με τους φοιτητές.
 
Η διδάσκουσα
Χριστίνα Αθανασοπούλου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Τα μαθήματα:

Ζ΄ΕΞΑΜΗΝΟ

Την  ΔΕΥΤΕΡΑ 01/11/21 δεν θα πραγματοποιηθεί η ΘΕΩΡΙΑ του μαθήματος «ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΜΕΝΗ ΣΕ ΤΕΚΜΗΡΙΑ» 4μμ-6μμ.

Α΄ΕΞΑΜΗΝΟ

Την ΔΕΥΤΕΡΑ 01/11/21 δεν θα πραγματοποιηθεί η ΘΕΩΡΙΑ του μαθήματος «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ» 7μμ-10μμ.

 
Η διδάσκουσα
Δρ. Ιωάννα – Γιαννούλα Κατσούρη