Ανακοινώσεις

Αγαπητές/τοί φοιτήτριες/τές καλησπέρα σας,

Σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουμε, όσοι τελειόφοιτοι φοιτητές προτίθενται να δηλώσουν Κλινική Άσκηση, παρακαλούνται να καταγράψουν τα στοιχεία τους στον παρακάτω σύνδεσμο προκειμένου να δοθεί προτεραιότητα εμβολιασμού τους κατά του Covid-19.

https://docs.google.com/forms/d/121ivB3ctbfd6NGmmW6f8LpFgY4qDj2cCOlnHfsqqKtQ/edit?usp=sharing

Από 21/12/2020 έως και 06/01/2021 δεν θα πραγματοποιηθούν οι εκπαιδευτικές και οι διοικητικές δραστηριότητες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Καθ’ όλη την ως άνω περίοδο θα λειτουργούν κανονικά (εκτός από τις ημέρες 25/12/2020 και 01/01/2021) τόσο το Πρωτόκολλο του Ιδρύματος, όσο και οι αναγκαίες υπηρεσίες στελεχωμένες με το κατάλληλο προσωπικό, με ευθύνη των επιμέρους Προϊσταμένων.
Η σίτιση των φοιτητών θα πραγματοποιείται κανονικά εκτός από τις ημέρες 25/12/2020 και 01/01/2021. ...

Περισσότερα