Αιτήσεις για Βελτίωση Βαθμολογίας Εξεταστικής Εαρινού Εξαμήνου

Αιτήσεις για Βελτίωση Βαθμολογίας Εξεταστικής Εαρινού Εξαμήνου

Όσοι φοιτητές επιθυμούν στην εξεταστική του Εαρινού Εξαμήνου του ακ. έτους 2023-24 , να εξεταστούν σε μάθημα που έχουν ήδη περάσει για βελτίωση του βαθμού τους, καλούνται να καταθέσουν ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος  (ergothe@uniwa.gr) από 13-06-2024 έως και  24-06-2024 αίτηση βελτίωσης βαθμολογίας (χρησιμοποιώντας τη “Γενική αίτηση φοιτητή” μέσα από την ιστοσελίδα του Τμήματος), αναφέροντας τα μαθήματα στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν. Υπενθυμίζεται ότι δικαίωμα για βελτίωση βαθμολογίας έχουν οι φοιτητές σε έως και τρία (3) μαθήματα και μία μόνο φορά ανά μάθημα στο σύνολο της Ακαδημαϊκής τους πορείας.