Ανακοινώσεις

Το Τμήμα Εργοθεραπείας προκηρύσσει θέσεις για μεταδιδάκτορες σε συναφείς επιστημονικές περιοχές.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά σχετική πρόταση στο ergothe@uniwa.gr με θέμα email: “Μεταδιδακτορικό: Εκδήλωση ενδιαφέροντος” επισυνάπτοντας συμπληρωμένο το παρακάτω αρχείο.

Όσοι φοιτητές επιθυμούν να εξεταστούν στην επαναληπτική εξεταστική Σεπτεμβρίου του ακαδημαϊκού έτους 2022-23 σε μάθημα που έχουν ήδη περάσει για βελτίωση του βαθμού τους, καλούνται να καταθέσουν ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος  (ergothe@uniwa.gr) από 28/08/2023 έως και  31/08/2023 αίτηση βελτίωσης βαθμολογίας, αναφέροντας τα μαθήματα στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν.

Υπενθυμίζεται ότι δικαίωμα για βελτίωση βαθμολογίας έχουν οι φοιτητές σε έως και τρία (3) μαθήματα στο σύνολο της Ακαδημαϊκής τους πορείας.   ...

Περισσότερα

Παρακαλούνται, όσοι φοιτητές για λόγους υγείας πρέπει να εξεταστούν προφορικά στην επαναληπτική εξεταστική  Σεπτεμβρίου του ακαδημαϊκού έτους 2022-23, να καταθέσουν ηλεκτρονική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος (ergothe@uniwa.gr) από 28/08/2023 έως και 31/08/2023.