Κουλουμπή Μαρία

qode interactive strata

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Λέκτορας Εφαρμογών

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

mkoul@uniwa.gr

Τηλέφωνο

210 5387451

Διεύθυνση Γραφείου

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω) Γραφείο: Κ6 032

Η Μαρία Γ. Κουλουμπή είναι Λέκτορας Εφαρμογών στο Τμήμα Εργοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Εργοθεραπείας, Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας -Πρόνοιας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθήνας. Έχει ολοκληρώσει τις μεταπτυχιακές της σπουδές στο Λονδίνο (Msc in Occupational Therapy, UniversityofEastLondon, 2001), με υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών. Η διπλωματική της ερευνητική εργασία είχε επίκεντρο την πρώιμη παρέμβαση στην ψύχωση σε έφηβους και νέους, μέσα από την οπτική της Επιστήμης Έργου (Occupational Science).Έχει εργασθεί στα πλαίσια του Erasmus στο Ηνωμένο Βασίλειο στο Princess Margaret Rose Οrthopaedic Hospital στο Εδιμβούργο, με ενασχόληση σε ορθοπεδικά και ρευματολογικά περιστατικά και στο Royal Scottish National Mental Health Hospital στο Falkirkτης Σκωτίας, με άτομα με ψυχικά προβλήματα.
Διδάσκει από το 2000 στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Εργοθεραπεία (πρώην ΤΕΙ) και από το 2012 αποτελεί μέλος του μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού του Τμήματος, συμμετέχοντας σε διάφορες επιτροπές. Έχει διδάξει στα πλαίσια μαθημάτων, όπως: Μεθοδολογία Έρευνας στην Εργοθεραπεία, Εργοθεραπεία σε Παιδιά και Εφήβους με Νευρομυϊκές Διαταραχές, Δραστηριότητες Καθημερινής Ζωής – Εργονομία – Βοηθήματα,Νάρθηκες & Βοηθητικά Μηχανήματα, Η Δραστηριότητα στην Εργοθεραπεία, Εισαγωγή στην Εργοθεραπεία, Εργοθεραπευτική Πρακτική Βασισμένη σε Τεκμήρια, Η Δημιουργικότητα στην Εργοθεραπεία, Η Τέχνη στην Εργοθεραπεία, Μοντέλα & Πλαίσια Αναφοράς στην Εργοθεραπεία, Κλινική Άσκηση.
Στην Ελλάδα έχει μακρόχρονη κλινική εμπειρία, με 17 έτη στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής, όπου ασχολήθηκε, μεταξύ άλλων, στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων προγραμμάτων για την αντιμετώπιση των αναγκών ατόμων με εμπειρία ψυχικής ασθένειας, σε διαφορετικές θεραπευτικές δομές. Ταυτόχρονα,συνεργάζεται για περισσότερα των 15 ετών, με εξειδικευμένους χώρους αποκατάστασης, όπου συμβουλεύει και αναλαμβάνει περιστατικά παιδιών με μυοσκελετικές, νευρολογικές και ψυχοκοινωνικές δυσκολίες και ζητήματα που αφορούν στην εκτέλεση καθημερινών έργων ζωής.
Στα επιστημονικά της ενδιαφέροντα εντάσσονται: ποιοτική έρευνα με έμφαση στη χρήση συμμετοχικών και καινοτόμων μεθόδων, Επιστήμη Έργου, ανθρωπογεωγραφία παιδιών, ανάπτυξη κοινοτήτων, η προσαρμογή παιδιών στο σχολικό περιβάλλον, επίδραση τουκινητικούελέγχου στην συμμετοχή των παιδιών στο περιβάλλον τους, μελέτεςspace–place, ανάπτυξη κλινικής συλλογιστικής εργοθεραπευτών, ηθική συλλογιστική και διαχείριση ηθικών διλημμάτων, ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων, διεθνείς συνεργασίες.
Από το 1998 έχει αναλάβει ενεργό δράση στα κοινά και έχει διατελέσει μέλος ΔΣ του Συλλόγου Ελλήνων Εργοθεραπευτών (ΣΕΕ) για πολλά χρόνια, συμμετέχοντας σε επιστημονικές, πολιτικές και συνδικαλιστικές δράσεις ανάπτυξης του κλάδου των εργοθεραπευτών. Για 4χρόνια (2004-9) αποτέλεσε τον εκπρόσωπο του ΣΕΕ στο Συμβούλιο Εργοθεραπευτών Ευρωπαϊκών Κρατών (COTEC). Από το 2019 είναι Γραμματέας του Α΄ Περιφερειακού Τμήματος του Πανελλήνιου Συλλόγου Εργοθεραπευτών (ΠΣΕ), που αποτελεί ΝΠΔΔ.
Από το 2020 είναι υποψήφιος διδάκτορας του Queen Margaret University του Εδιμβούργου, στο Τμήμα Occupational Therapy and Art Therapies, στο Κέντρο Εφαρμοσμένων Κοινωνικών Επιστημών. Επίκεντρο της ερευνητικής της δράσης είναι η μελέτη των έργων των παιδιών στην πόλη μέσα από την οπτική της Επιστήμης Έργου και η σύνδεσή της με τις Urban Studies και την ανθρωπογεωγραφία της παιδικής ηλικίας.