Μεταδιδακτορική Έρευνα

Το Τμήμα Εργοθεραπείας προκηρύσσει θέσεις για μεταδιδάκτορες σε συναφείς επιστημονικές περιοχές.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά σχετική πρόταση στο ergothe@uniwa.gr με θέμα email: “Μεταδιδακτορικό: Εκδήλωση ενδιαφέροντος” επισυνάπτοντας συμπληρωμένο το παρακάτω αρχείο.