ΑΓΓΕΛΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΓΓΕΛΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Νεοσύστατο διεπιστημονικό κέντρο ειδικών θεραπειών για παιδιά, εφήβους και οικογένειες στο Ρέθυμνο Κρήτης, ζητά συνεργασία με τις ακόλουθες ειδικότητες για  πρόσληψη πλήρους απασχόλησης, πενθήμερης εργασίας, με προοπτικές εξέλιξης, στις παρακάτω θέσεις:

 Δύο θέσεις Εργοθεραπευτή/ριας με γνώσεις S.I.

Απαραίτητα προσόντα:

Πτυχίο αντίστοιχης σχολής Ελλάδας ή εξωτερικού (αναγνωρισμένου στην Ελλάδα).

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

Γνώσεις αγγλικής γλώσσας και υπολογιστών

Ικανότητα αξιολόγησης των περιστατικών που θα αναλάβει.

Επικοινωνιακές δεξιότητες.

 

Εμπειρία σε αντίστοιχη ιδιωτική ή δημόσια δομή θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.

 

Καταληκτική ημερομηνία αποστολής βιογραφικών: 05/10/2022

Email αποστολής: 

el.demosth@gmail.com 

atmagr@yahoo.gr

Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν τηλεφωνικά για πραγματοποίηση της συνέντευξης τους (διαδικτυακά ή δια ζώσης), η οποία θα γίνει από τον επιστημονικό συνεργάτη και τη Διεύθυνση του κέντρου.