Υποτροφίες

Για την ενημέρωσή σας δείτε εδώ:

https://www.ugs.gr/gr/scholarships-social-welfare-and-solidarity-programmes/scholarships/

https://www.syn-enosis.gr/gr/scholarships-2023-2024/

Σε συνέχεια της προκήρυξης των Υποτροφιών της ΕΕΕ, σας γνωρίζουμε ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων παρατείνεται ως τις 20 Μαΐου 2023.

Στο πλαίσιο αυτό, η καταληκτική ημερομηνία για την προσκόμιση της βεβαίωσης αποδοχής ή προσφοράς θέσης από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα επιλογής παρατείνεται ως τις 23 Ιουνίου 2023.

  ...

Περισσότερα

Η ορθή επανάληψη αφορά την ημερομηνία κατά την οποία οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του Οδηγού Χρηματοδότησης.

Τα ανωτέρω έχουν αναρτηθεί και στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Δείτε εδώ την πρόσκληση.