Διοικητικό Προσωπικό (ΔΠ)

Η Γραμματεία του Τμήματος στελεχώνεται από Διοικητικό Προσωπικό και αποστολή της είναι η υποστήριξη της διοικητικής λειτουργίας του Τμήματος.

Επικοινωνία

Τηλ.:
Fax:
Email:
+30 210 538 7456
+30 210 538 —-
ergothe@uniwa.gr

Ωράριο Εξυπηρέτησης Κοινού από την Γραμματεία του Τμήματος:

Τρίτη – Τετάρτη – Πέμπτη και ώρες: 11:00-13:00.

210 538 7456
nkyriazo@uniwa.gr

ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Προϊστάμενος Γραμματείας

 

210 538 7465
mbil@uniwa.gr

 

ΜΠΙΛΛΙΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ

Διοικητικός Υπάλληλος