Πρόγραμμα εξέτασης πτυχιακής εργασίας

Πρόγραμμα εξέτασης πτυχιακής εργασίας

Τρίτη 23/01/2024, 14:15-14:45 (Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω, αίθουσα Κ7.102-103).

Ιωάννης Γκουζούμας «Η Χρήση Δραστηριοτήτων Ζωγραφικής στην Εργοθεραπευτική Παρέμβαση Ηλικιωμένων Ατόμων με Νοητικές Διαταραχές».

Ιωάννα Γιαννούλα Κατσούρη (Επιβλέπουσα),  Χριστίνα Αθανασοπούλου,  Πηνελόπη Βλοτινού.