Εξέταση πτυχιακών εργασιών

Εξέταση πτυχιακών εργασιών

Την Πέμπτη στις 11/5/2023  στην αίθουσα Κ7.102-103 θα πραγματοποιηθεί η εξέταση των ακόλουθων πτυχιακών εργασιών: 

μεταξύ 15:00 – 15:30: Το θεατρικό παιχνίδι σαν μέσο ανάπτυξης δεξιοτήτων σε παιδιά με διαταραχές ανάπτυξης. Ερίνα Σαλίαϊ.

μεταξύ 15:30 – 16:00: Εργοθεραπευτικές παρεμβάσεις σε παιδιά με διαταραχές ύπνου και η επιρροή της τεχνολογίας. Ψαρομμάτη Ευαγγελία.