ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΕΞΕΞΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΕΞΕΞΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καλούνται όλοι οι φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν σε μαθήματα της εαρινής περιόδου 2020-21 να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του e-class την δήλωση συμμετοχής σε ομάδα εξέτασης έως τις 13-06-2021 και ώρα 23:55.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην περίπτωση που κάποιος φοιτητής ΔΕΝ συμπληρώσει τη δήλωση συμμετοχής του μέχρι και τη λήξη της προθεσμίας ΔΕΝ θα μπορέσει να συμμετέχει στις εξετάσεις.

Με εκτίμηση,

Η Γραμματεία του Τμήματος Εργοθεραπείας.