Δηλώσεις Μαθημάτων για το Χειμερινό εξάμηνο

Δηλώσεις Μαθημάτων για το Χειμερινό εξάμηνο

Οι δηλώσεις των μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-23 θα πραγματοποιηθούν από τις 20/10/22 έως και τις 31/10/22. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι πρωτοετείς φοιτητές ΔΕΝ θα κάνουν δήλωση μαθημάτων, καθώς η Γραμματεία έχει ήδη δηλώσει για αυτούς όλα τα μαθήματα του πρώτου εξαμήνου. 

Σας υπενθυμίζουμε ότι κατά την ηλεκτρονική σας δήλωση χρειάζεται να μην υπάρχει επικάλυψη μαθημάτων του ιδίου ή άλλου εξαμήνου με βάση το ωρολόγιο πρόγραμμα.