ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ

Κατά την διάρκεια εορτασμού, της επετείου εξέγερσης του Πολυτεχνείου τον Νοέμβρη 1973, από τις 10:00 π.μ. έως της 11:30 π.μ., αναστέλλονται όλα τα μαθήματα .