Αναστολή Εκπαιδευτικών Διαδικασιών

Αναστολή Εκπαιδευτικών Διαδικασιών

Προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία των φοιτητικών εκλογών, δεν θα πραγματοποιηθούν οι εκπαιδευτικές λειτουργίες των προγραμμάτων προπτυχιακών σπουδών την Τετάρτη 10 Μαΐου 2023.