ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ

Όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται να συμπληρώσουν την φόρμα σχετικά με την προτεραιότητα του εμβολιασμού μπορούν να το κάνουν μέχρι σήμερα 25-02-2021.