ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Όσοι φοιτητές πρέπει να εξεταστούν προφορικά, μπορούν να στείλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην Γραμματεία του Τμήματος.