ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Σάββατο 28/05/2022, 10.00-15.00 θα γίνει αναπλήρωση του μαθήματος ΄Νάρθηκες και Βοηθητικά Μηχανήματα – Άσκηση Πράξης’ στις αίθουσες Κ9.302 και Κ9.305.

Η Γραμματεία του Τμήματος Εργοθεραπείας.