Συμπληρωματική προκήρυξη

Συμπληρωματική προκήρυξη

Δείτε εδώ τη συμπληρωματική προκήρυξη για Ακαδημαϊκούς Υποτρόφους για το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΩΣ ΑΝΩ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ: 17/02/2023 & 18/02/2023. ΚΑΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ (Η ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ 5 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ) ΘΑ ΑΡΧΕΤΑΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΜΗ ΗΜΕΡΑ (ΔΕΥΤΕΡΑ, 20/02/2023) ΚΑΙ ΘΑ ΛΗΞΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/02/2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 23:59′:59.