Εισήγηση Τριμελούς Επιτροπής για την Συμπληρωματική Προκήρυξη για Ακαδημαϊκούς Υποτρόφους για το Εαρινό Εξάμηνο του Ακ. Έτους 2022-23

Εισήγηση Τριμελούς Επιτροπής για την Συμπληρωματική Προκήρυξη για Ακαδημαϊκούς Υποτρόφους για το Εαρινό Εξάμηνο του Ακ. Έτους 2022-23

Δείτε εδώ την εισήγηση της Τριμελούς Επιτροπής για την Συμπληρωματική Προκήρυξη για Ακαδημαϊκούς Υποτρόφους για το Εαρινό Εξάμηνο του Ακ. Έτους 2022-23