ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

qode interactive strata

Διοικητικό Προσωπικό (ΔΠ)

Διοικητικός Υπάλληλος

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

mbil@uniwa.gr

Τηλέφωνο

210 538 7465