Δρ. Τζονιχάκη Ιωάννα

qode interactive strata

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Καθηγήτρια, Αναπλ.Πρόεδρος Τμήματος

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

itzonichaki@uniwa.gr