ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑ.Δ.Α.