ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2020-21

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2020-21

Οι δηλώσεις μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο του ακ. έτους 2020-21 πήραν παράταση μέχρι και τις 28/03/21